Lesnická činnost

Těžba dříví, výroba oplocenek typu Pacov.

Těžba dříví

Provádíme a zajišťujeme služby v těžební činnosti, jak pro smluvní partnery státního podniku Lesy České republiky, tak v porostech obecních nebo soukromých majetků.

Oplocenky typu Pacov

Pro vlastníky jak obecních, tak soukromých lesů, zajistíme výrobu oplocenek. Kromě výroby jsme schopni zajistit i dopravu oplocenek na vámi uvedenou lokalitu. Rovněž nabízíme poradenství a pomoc se získáním dotací na oplocenky.

Oplocenky typu Pacov
Oplocenky typu Pacov