Palivové dřevo

Nabízíme prodej měkkého a tvrdého štípaného a neštípaného palivového dřeva včetně dopravy.

Proč palivové dřevo?

Obnovitelný zdroj

Našimi dodavateli surového dřeva na výrobu palivového dřeva jsou výhradně vlastníci lesa hospodařících dle platných Lesních hospodářských plánů, nebo Lesních hospodářských osnov.

Toto jsou zákonem dané nástroje, které vytváří předpoklady trvale udržitelného hospodaření v lese. Velmi zjednodušeně lze říci, že plocha, na které probíhala těžba a vznikla zde holina je v zákonem dané době znovu zalesněna a nový porost, který takto vznikne je řádně vychováván.

Alternativní zdroj tepla

I v současné době, kdy je k dispozici celá řada zdrojů tepla je palivové dřevo stále oblíbený druh paliva. Pokud pomineme zmíněnou ekonomickou stránku věci, tedy prostý přepočet výhřevnosti (kWh/kg) na Kč k ostatním palivům, tak dalším nezanedbatelným faktem je, že mnoho lidí vyhledává palivové dřevo za účelem „společně strávených chvil v kruhu rodinném u ohně hořícího v krbu“.

Nabídka palivového dřeva

Palivové dřevo listnaté tvrdé

  • buk
  • dub
  • bříza

Palivové dřevo jehličnaté měkké

  • smrk
  • borovice
  • modřín

Doprava palivového dřeva

Vlastní rozvoz

Naše společnost HAPE WOOD s.r.o. rozváží palivové dřevo koncovému zákazníkovi nákladními automobily AVIA s kontejnerovou nástavbou a TATRA se sklopkou.

Nákladní vozidla

  • AVIA
  • TATRA
  • DAF (s hydraulickou rukou)
  • AVIA (s hydraulickou rukou)

Fotogalerie