Zemní práce

Zajistíme veškeré výkopové práce včetně zásypu se zhutněním.

Široké portfolio služeb

  • Revitalizace toků.
  • Odbahňování rybníků.
  • Třídění materiálu – při výkopových pracech jsme schopni odtěžený materiál efektivně a rychle přetřídit na místě bez nutnosti převážení materiálu. Používáme třídící lžici ... na bagru.
  • Výkopové práce při realizaci bazénů – spolupracujeme s renomovanou firmou z oblasti bazénových technologií, kdy jsme schopni realizovat celou zakázku na klíč.
  • Dodávka, instalace a napojení retenčních nádrží na dešťovou vodu.

Cena služeb

Základní cenu činí 800 - 870,- Kč za hodinu práce bagru. Konečná cena se odvíjí od místa provádění prací, doby provádění terénních prací a terénních podmínek.

Zemní práce

Ukázky realizací